****** ارسال فرش به صورت رایگان و پرداخت درب منزل می باشد. ******

روش های ارسال 

در صورت خرید فرش ماشینی از سایت شادمان، شما با انواع روش ها می توانید فرش خریداری شده تان را درب منزل تحویل بگیرد. از جمله روش هایی که به وسیله ی آن فرش ماشینی تان ارسال خواهد شد، به شرح زیر می باشد:

ارسال از طریق باربری

ارسال از طریق پست

ارسال از طریق تیپاکس 

و ...

 

توجه داشته باشید: هزینه ی ارسال فرش ماشینی تان تماما به عهده ی سایت شادمان است و از هر طریق که فرشتان برای شما ارسال گردد، شما خریدار محترم از پرداخت هزینه ی ارسال معاف خواهید بود.