****** ارسال فرش به صورت رایگان و پرداخت درب منزل می باشد. ******

سه شنبه 04، دی 1397
بدنه صنعت فرش دستباف از فقر اطلاعات رنج مي برد

بدنه صنعت فرش دستباف از فقر اطلاعات رنج مي برد

رئيس مرکز ملي فرش ايران گفت: کليه چرخه فرش دستباف ايران از کمبود مطالب علمي و پژوهشي و نيز کتب تخصصي رنج مي برند که اين به دليل وجود رويکرد سنتي به اين هنر- صنعت است.


بدنه صنعت فرش دستباف از فقر اطلاعات رنج مي برد
رئيس مرکز ملي فرش ايران گفت: کليه چرخه فرش دستباف ايران از کمبود مطالب علمي و پژوهشي و نيز کتب تخصصي رنج مي برند که اين به دليل وجود رويکرد سنتي به اين هنر- صنعت است.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضي فرجي امروز دومين سمينار ملي تحقيقات فرش دستباف در تهران گفت: مرکز ملي فرش ايران مصمم است تا با بهره گيري از تجارب اساتيد و صاحبنظران اين هنر-صنعت زمينه لازم را براي تجارت موفق فرش دستباف فراهم کرده و از اين طريق مسير تعالي فرش را فراهم کند.

رئيس مرکز ملي فرش ايران گفت: انجام تحقيقات، بهره گيري از تجربيات گذشته صنعت فرش، توجه به بازارهاي هدف و شرايط فرش ايران در بعد ملي و بين المللي از جمله پيش نيازهاي حضور موفق اين کالا در بازارهاي جهاني است.

به گفته وي، هم اکنون دانشگاهيان، هنرستانهاي کارو دانش، مربيان فرش، تجار داخلي و صادرکنندگان اين کالا و در يک کلمه کليه چرخه فرش دستباف ايران از کمبود مطالب علمي و پژوهشي و نيز کتب تخصصي رنج مي برند که اين به دليل وجود رويکرد سنتي به اين هنر- صنعت است که باعث افزايش هزينه توليد و تجارت و کاهش بهره وري شده است.

فرجي تصريح کرد: چنانچه دغدغه افزايش بهره وري و پايداري اين هنر را در کشور و سطوح بين المللي داريم بايد رويکرد پژوهشي به اين هنر- صنعت داشته باشيم چراکه تحقيقات مسير راه را روشن کرده و فعاليت هاي ما را در اين عرصه هدفمند مي نمايد ضمن اينکه از موازي کاري نيز در ساماندهي اين کالا جلوگيري مي نمايد.

به گزارش مهر، سيد مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني در پيامي به اين سمينار گفت: فرش با پيشينه طولاني، اعصار و قرون متمادي را پشت سر نهاده و همچنان در عرصه هاي زندگي انسانها نقش آفريني مي نمايد اين درحالي است که اين هنر از انواع رويکردها و انديشه اي مختلف در هر زمان بهره گرفته يا بر اثر جو غالب با آئين و فرهنگ خاصي هماهنگ شده است.

وزير بازرگاني افزود: اما بي شک ويژگي هاي ذهني و بصري خاصي که در اين هنر-صنعت وجود دارد آن را از يک کالاي صرفا تجاري به جايگاهي ارتقا مي بخشد که جلوه گاه ذوق، انديشه، اعتقاد و آئين خاصي است که از پشتوانه فکري و فرهنگي برخوردار است.

به گفته ميرکاظمي، امروز فرش ايران نيازمند يک زنجيره برنامه ريزي شامل تامين مواد اوليه مرغوب با قيمت مناسب و توزيع به موقع، توليد براساس سلايق بازار با استفاده از تکنولوژي مدرن بدون خدشه دار شدن اصالت آن و بکارگيري شيوه هاي نوين تجاري در بازارهاي داخلي و خارج از کشور است.

وي تصريح کرد: بديهي است اين نگرش، مرکز ملي فرش ايران را موظف مي کند تا همواره در ماموريت هاي خود فرش دستباف را مبتني بر رويکرد علمي و پژوهشي تعريف نمايد و بستر لازم را براي پيداکردن مسير درست فرش دستباف ايران فراهم آورد.

نظرات کاربران

کد امنیتی