****** ارسال فرش به صورت رایگان و پرداخت درب منزل می باشد. ******

  • لطفا شانه و تراکم رو تعریف کنید.ممنون

    با سلام خدمت شما. ممنون از اینکه سایت شادمان را برای خرید خود در نظر گرفته اید. شانه به تعداد گره های بافته شده در یک متر راستای عرضی فرش ماشینی گویند. و تراکم به تعداد گره های بافته شده در یک متر راستای طولی فرش می گویند. برای مثال : یک فرش ماشینی 700 شانه تراکم 2550 : در یک متر راستای عرضی خود 700 عدد گره دارد که در هر ده سانت 70 و در هر سانت 7 عدد گره شماره خواهد شد. و در یک متر راستای طولی فرش 2550 عدد گره و در هر ده سانت 255 و در هر یک سانت آن 25 عدد گره وجود دارد.