****** ارسال فرش به صورت رایگان و پرداخت درب منزل می باشد. ******

چهارشنبه 14، اسفند 1398
عیوب احتمالی فرش ماشینی را بشناسیم

عیوب احتمالی فرش ماشینی را بشناسیم

چرا آشنایی با عیوب احتمالی فرش ماشینی از اهمیت بالایی برخوردار است؟

دلیل اهمیت بالای این موضوع این است که در هنگام خرید فرش ماشینی بتوان تشخیص داد که فرش ماشینی درجه یک وممتاز است یا خیر . در واقع بهتر است این گونه بگوییم که فرش ماشینی درجه پایین تر را با عنوان فرش ماشینی درجه یک نخریم.

عیوب احتمالی فرش ماشینی شامل چه مواردی است؟

-جای خالی

هنگامی که نخ خاب پاره میشود ،رگه های طولی شکل در پشت قالی ایجاد میشود. به هنگام خرید فرش ماشینی حتما به پشت فرش دقت کنید.

-پارگی تار

در اثر یک بی توجهی در محیط کارخانه ممکن است پارگی تار اتفاق افتاده باشد. برای تشخیص این مورد توجه زیاد لازم است.

-کمبود سرطاقه یا کجی سرطاقه

- کجی حاشیه

هنگامی که یک تالس بافته میشود ،تا شروع تالس بعدی باید فاصله ای وجود داشته باشد. این قسمت به بافت ساده معروف است. اگر این فاصله کم باشد در هنگام برش و دوخت مجدد ان برای عملیات تکمیل با اشکال مواجه خواهیم شد. در نتیجه ماشین دوخت به راحتی دو تالس را به هم نخواهد دوخت.

-سورنی بودن آهار

اگر آهار رقیق باشد  وبیش از اندازه به تالس زده شود به نخ خابهای روی تالس نفوذ کرده است وسطح تالس را خراب میکند. به موارد گفته عیب سوزنی شدن آهار میگویند. این اتفاق بیشتر برای تالس زیر که وزن کمتری دارد صورت میگیرد. محل بیرون کشیدن نخ ضایعات در ماشینی پشت پاک کنی خالی است وباعث نفوذ آهار به سطح تالس میشود.

-رفوی مشخص  

بعد از مراحل انجام شده در کارخانه نوبت به مرحله رفو میرسد. در این مرحله تمام عیوب برطرف میشود اگر این عیوب برطرف نشود بعد از آهار به صورت برجسته پشت تالس مشخص میشود.

-خرابی شیرینگ

در صورتی که تیغ ماشین شیرینگ کند شود  و مکان ان تنظیم مناسبی نداشته باشد ،همین مورد سبب میشود که سطح تالس کنده شود ودر نتیجه رگه های عرضی روی تالس ایجاد میشود. (تراش های مختلفی روی تالس ایجاد خواهد شد.)

-سایه روشن

در هنگام تکمیل تالس ،فشار غلتک های ماشین برروی سطح تالس این عیب را ایجاد میکند. مورد دیگری که سبب این عیب میشود این است که حرکت غلتکها در قسمتهای مختلف دیگر سبب میشود که قسمت های مختلف تالس متفاوت باشد ویک حالت سایه روشن ایجاد میکند. در مرحله آهار زنی پشت تالس رطوبت زده میشود و فشارکم غلتک ها باعث ایجاد خاب واز طرفی کاهش با افزایش رطوبت در ریشه مقدار زاویه خاب متفاوت میشود.

-روغن زدگی

در هنگام بافت تالس امکان دارد که لکه های روغن از قسمت های مختلف ماشین مثل ژاکارد یا دیگر قسمتها بر روی نخ ها ریخته میشود. این لکه ها برروی تالس جذب میشود.

-دوپودی

اگر نخ پود در وسط فرش پاره شود ،نخ پود از وسط فرش خارج نمیشود . از پود جدید در بافت فرش استفاده میشود. این پود از همان طرف که ماکو حرکت کرده است گذاشته میشود. این دو پود در کنار هم قرار میگیرند. برای تشخیص این عیب بهتر است پشت فرش را بررسی کنید.

-روده شدن پود

اگر ریشه ها نا یکنواخت در هم گره خورده شوند ،به صورت برجسته در پشت قالی مشاهده میشود.البته این عیب درجه فرش را پایین نمی اورد.

-راه راه شدن عرض

این عیب در اثر تنظیم نبودن تیغ تراش ایجاد میشود.

-نخ اضافی

در اثر بالارفتن جمع میل ومیلک

-خرابی ریشه و زیگراگ

عدم تنظیم چرخ ریشه یا زیگزاگ که در فواصل معین سبب این عیب میشود.

-نقشه شکسته

زمانی که چندین کارت برای در آوردن  طرح گل چیده شوند،در این هنگام اگر یک کارت بین چندین کارت دوخته نشود وجای انها خالی باشد ، در موقع بافت رفتن به علت نبودن کارت مربوط به شکستگی در طرح به وجود می اید.

-کمبود یا اضافه متراژ

- خرابی وکمبود کناره

- اشتباه نقشه

-خاب سوختگی

اگر از دوجنس نخ خاب استفاده شود وهمچنین عدم دقت وتوجه تکمیل به این تفاوت اساسی که یکی از نخ ها ذوب شده که در سطح قالی ظاهر میشود.

-عیوب متفرقه

این عیب مثل بافته نشدن یک قسمت نقشه است که در اثر خالی شدن ماکو از پود وتنظیم طرح با نقشه میشود.

-خرابی پشت پاک کنی

تنظیم نبودن شانه ها واهرم های صفحه ای در ماشین تراش  که پشت تالس را پا میکنند ، پاک نکرده باشند ودر نتیجه محلهای سرنخ فراون مشاهده میشود.

نظرات کاربران

کد امنیتی