****** ارسال فرش به صورت رایگان و پرداخت درب منزل می باشد. ******

شنبه 14، دی 1398
تشخیص فرش ایرانی از فرش چینی

تشخیص فرش ایرانی از فرش چینی

در دنیای تکنولوژی و پیشرفت آن فرش ماشینی نیزدچار تحول و پیشرفت چشمگیری شد. فرش کاشان نماد برترین فرش جهانی گردیده و آران و بیدگل،و کاشان شهر جهانی فرش گردید. با این حساب چینی ها از این هنر فاخر ایرانی نیز نگذشته اند و اقدام به تولید فرش در کشور خود نموده اند.در این زمان است که خریداران دردیگر کشور های جهان با مشکل تشخیص فرش ایرانی از فرش های چینی و شرقی روبرو میگردند.حتی برای ایرانی ها نیز تشخیص این دو نوع فرش در بسیاری از موارد سخت می باشد.

فرش چینی وهندی جایگزین فرش ایرانی

دنیای بافندگی فرش دستباف نیز از این قاعده مستثنی نیست.در آسیا کشور های دیگری نیزفرش دستباف را در تاریخ خود دارند. فرش آسیایی یا شرقی در کشورهایی از جمله ایران پاکستان روسیه ترکیه نپال تبت و چین بافته می شود اما فرش بخش عمده عمده ای ازفرهنگ غنی هنر ایران را پوشش داده است و درکشورهای دیگر فرش ایران، به فرش پارسی نیز معروف می باشد.

بیشترین دلیل شهرت فرش ایرانی در جامعه جهانی، استفاده از الیاف با رنگهایی طبیعی بوده است، که در اغلب این فرش ها از نقوش اصیل و سنتی ایرانی که کاملا مبتکرانه بوده می باشداستفاده گردیده است. درطراحی فرش ایرانی بخش عمده ای از ذوق و هنر ایرانی گنجاده شده است که از دیر باز تا کنون در فرش دستباف به چشم می خورد.

 

تفاوت فرش اصیل با فرش تقلبی در چیست

برای تشخیص فرش ایرانی از فرش غیر ایرانی فاکتورهایی وجود دارد از آن جمله نوع گره، طرح و نقش،نوع الیاف،تنوع رنگ درفرش ایرانی،شناسنامه فرش،میزان پرزدهی،حاشیه فرش

 نوع گره:

بسیاری از فرش های ایرانی اصیل، دستباف هستند که با این حساب میتوان خیلی راحت آن را از شیوه گره زدن آن تشخیص داد. این روش خود راهی برای شناسایی اصالت در یک فرش ایرانی است. فرش ایرانی دارای گره های محکم نسبت به رقبای خود در کشورهای دیگر بافنده می باشد.

نقشه فرش ایرانی طرح:

استفاده شده در فرش ایرانی خود بیانگر و نمایش دهنده هویت خود میباشد. در فرش ایرانی بخوبی میتوان فرهنگ و اصالت ایرانی بودن آن را کشف نمود. انواع طرح در فرش ایرانی بهره گرفته شده از فرهنگ بومی ایرانیان می باشد که در هر منطقه ازایران نقش و طرح مختص خود را دارد.

الیاف:

در فرش دستباف و فرش ماشینی ایران انواع الیاف به کار برده شده است.در نوع دستباف فرش ایرانی از الیاف پشم و ابریشم بیشتر استفاده میگردد. که این خود یکی از راه های تشخیص فرش ایرانی می باشد.

تنوع رنگ:

در فرش ایرانی بیشترین تنوع رنگی نسبت به فرش در کشورهای دیگر دیده میشود. دلیلی نیاز به این همه تنوع رنگی، وجود ظرافت ها و طرح های بیشتر در نقشه فرش ایرانی می باشد.

شناسنامه فر ش:

به برچسب های درج شده در پشت فرش شناسنامه فرش گفته می شود که به وضوح نوع جنس الیاف، نوع رنگ مصرفی و دیگر اطلاعات جزئی فرش نوشته شده است که در نوع تقلبی الیاف اطلاعات شناسنامه وجود ندارد.

 

معروفترین فرش های ایرانی که شهرت جهانی دارند فرش کرمان فرش کاشان فرش قم وفرش تبریز می باشد. تبحر فرش چین به مرحله از نبوغ در کپی برداری رسیده است که شهرک صنعتی بافندگی به نام کاشان در کشور خود ایجاد نموده و اقدام به بافت فرش به نام فرش ابریشم کاشان به جهانیان معرفی می نماید. با کیفیت کمتر و مواد کاملا غیر طبیعی برخلاف فرش اصیل ایرانی.

نظرات کاربران

کد امنیتی